Netwerkbeheer

De continuïteit van netwerken en servers wordt steeds belangrijker. Tijdens een onderbreking van ICT diensten stagneert de complete bedrijfsvoering. NEMESYS zorgt voor een goede monitoring van het netwerk zodat problemen tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

Systeembeheerders voeren periodieke controles uit om problemen tijdig op te sporen en op te lossen. Het controleren van systemen zijn handmatige acties die tijd vergen van systeembeheerders. Daarnaast zijn er nog veel problemen die pas opgemerkt worden als gebruikers klachten hebben, zoals het niet ontvangen van e-mail. Een onderbreking in de e-mail wordt vaak pas uren na het optreden van een storing ontdekt omdat iemand zich af vraagt waarom er geen e-mail binnenkomt.

PROACTIEVE BEWAKING VAN DE IT-INFRASTRUCTUUR

Controles van het netwerk kunnen geautomatiseerd worden uitgevoerd. Onze netwerkmonitoring controleert 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar het IT systeem. Problemen zoals een volle harddisk op een server of het niet meer ontvangen van e-mail worden tijdig opgemerkt en kunnen opgelost worden voordat gebruikers hinder ondervinden.

Kenmerken van netwerkmonitoring

  • Bewaakt je volledige IT omgeving
  • Webbased
  • 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar monitoring
  • Vervanging van handmatige controlewerkzaamheden
  • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
  • Rapporteert incidenten en prestaties
  • Maakt IT beheer meetbaar en inzichtelijk
  • Beheert door NEMESYS
  • Goede monitoring zorgt voor een hogere beschikbaarheid van IT-diensten en tevreden gebruikers


Nemesys is de netwerkbeheerder in de regio Oud-Beijerland, Barendrecht, Strijen en Hoeksche Waard.