Programma van Eisen opstellen

Ben je toe aan nieuwe telecomapparatuur of beheercontracten, maar heb je geen idee welke partijen je hiervoor moet benaderen en met welke vraagstelling? Nemesys Telecom helpt je bij het opstellen van een Programma van Eisen.

Programma van eisen (PvE)

Een Programma van Eisen (of PvE) is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een aan te schaffen product, dienst, of anderszins. De bedoeling van een PvE is vooraf de randvoorwaarden en limieten te definiëren.

Hierdoor weten potentiële leveranciers waaraan ze moeten voldoen en wat ze moeten aanbieden. Daarnaast wordt het voor de ‘kopende partij’ eenvoudiger om de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De ‘eisen’ zijn de criteria waaraan voldaan moet worden. De ‘wensen’ zijn de criteria waarvan de verwachting is dat er zoveel mogelijk aan voldaan wordt.

OPSTELLEN

Nemesys Telecom doet ook zelf regelmatig mee in de beantwoording van PvE’s, bestekken en offerte-aanvragen. Hierdoor hebben wij ook de kennis en ervaring in huis om een goed Programma van Eisen voor telefonieproducten en/of -diensten op te stellen.