Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij Nemesys vinden we het belangrijk om op sociaal-maatschappelijk gebied betrokken te zijn bij de wereld om ons heen. Daarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen voor ons eigenlijk vanzelfsprekend. We sponsoren sportverenigingen en goede doelen, zijn een erkend leerbedrijf én we hanteren een duidelijk milieubeleid. 

Ons milieubeleid

Ons milieubeleid hebben we vastgelegd in het Arbo- en Milieuhandboek. We gebruiken zoveel mogelijk duurzame middelen, zetten die zo efficiënt mogelijk in en aan het einde van hun levensduur voeren we ze op een verantwoorde manier af. Zo blijft de belasting op het milieu niet alleen laag, maar ontstaat er ook geen gevaar voor onze én jouw medewerkers. 

Erkend leerbedrijf

Niet alleen voor de toekomst voor ons bedrijf, maar voor de hele maatschappij is het belangrijk dat we jongeren goed opleiden en kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Nemesys is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) aangemerkt als ‘Erkend Leerbedrijf’. Elk jaar bieden we jongeren in een beroepsopleiding de kans bij ons stage te lopen.