3 aandachtspunten voor de IT-manager in het digitale tijdperk

De toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen en datastromen is van steeds grotere invloed op de rol van de traditionele IT-afdeling. Oplossingen zoals de cloud, mobility en complexe netwerkstructuren brengen nieuwe uitdagingen op het gebied van integratie, beheer en veiligheid met zich mee. Het gevolg: structurele veranderingen in het takenpakket van de IT-manager.

Van techneut naar strateeg 

Doordat bedrijfsprocessen steeds vaker digitaal en via de cloud plaatsvinden zijn de werkzaamheden van de IT-manager waar het gaat om de infrastructuur verminderd. IT-support ligt niet langer in handen van de IT-manager en zijn team, maar wordt steeds vaker verzorgd door externe partners door middel van servicecontracten. De noodzaak voor technische kennis is dus een stuk minder dan voorheen. IT-managers in het digitale landschap vervullen daarom steeds vaker de rol van strateeg en inspirator, en zijn als zodanig als geen ander in staat de toegevoegde waarde van digitalisering te benadrukken bij het MT. 

De IT-afdeling verandert 

De digitale transformatie die bij veel organisaties aanstaande is zal ertoe leiden dat de verantwoordelijkheden van de IT-afdeling binnen een organisatie veranderen. Hierdoor kan de IT-afdeling zich meer focussen op innovatie, financiële doelstellingen en het opstellen van business cases en best practices. Belangrijk is om deze ontwikkeling tijdig in te zien en daarop het beleid aan te passen. 

De klant centraal 

Het digitaliseren van processen treft vrijwel iedere laag van de organisatie. Werknemers worden bij de uitvoering van hun werkzaamheden steeds afhankelijker van de infrastructuur. Uiteindelijk heeft dit ook effect op de klantbeleving. Efficiënt ingerichte IT-infrastructuur en -processen zijn hiervoor essentieel, maar goed ontwikkelde soft skills, zoals empathisch vermogen, zijn minstens net zo belangrijk. Op deze manier is de IT-manager in staat digitalisatieprocessen te stroomlijnen vanuit de wensen van zowel de interne als zakelijke eindgebruiker, met als doel het optimaliseren van de bedrijfsvoering.