Wie goed doet, goed ontmoet: NEMESYS en MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor NEMESYS geen loze term, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het bedrijf. Directeur-eigenaar Rob de Zwart vertelt dat dit voor NEMESYS meer is dan het overmaken van geld naar goede doelen en het scheiden van wat afval.

MVO een must

“MVO is tegenwoordig voor ieder bedrijf een must. Letterlijk, want er wordt in aanbestedingen vaak ook naar je MVO-beleid gevraagd. Je kunt er dus niet buiten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Voor mij is het eigenlijk vooral iets vanzelfsprekends: ik vind dat je als ondernemer je verantwoordelijkheid moet nemen om iets te betekenen voor een ander. Al vanaf de oprichting van het bedrijf steunen we daarom bepaalde goede doelen en sponsoren we lokale verenigingen, vooral sportverenigingen.”

Meer dan geld overmaken

Voor NEMESYS betekent MVO niet alleen geld overmaken naar een goed doel, vertelt Rob. “Natuurlijk maakt dat er wel deel van uit. Zo steunen we al jarenlang de Voedselbank en Victory for All, een project in Zuid-Afrika dat zich met name richt op voeding, kleding en onderwijs om kinderen uit de sloppenwijken van Jeffrey's Bay en Humansdorp een betere toekomst te geven.

Maar ook de RopaRun helpen we. Dat is ooit begonnen met een vraag van een collega die daar vrijwilligerswerk voor deed en waaraan we telefonie hebben geleverd; maar inmiddels sponsoren we diverse deelnemende teams. Daarnaast steunen we diverse sportverenigingen. Dat varieert van hoofdsponsorschap van de lokale voetbalclub SHO tot lidmaatschap van businessclubs en het plaatsen van reclameborden.”

Milieu

Bij MVO hoort ook milieubewust ondernemen. “Ook daar zijn we actief mee bezig. Op ons kantoor hebben de medewerkers geen prullenbakjes meer, maar scheiden ze hun afval in kleine milieustraatjes die door het hele pand heen verspreid staan. Afgedankte hardware gaat naar een gespecialiseerd bedrijf, dat de apparatuur uit elkaar haalt en de materialen recyclet. Dat doen we niet alleen met onze eigen apparatuur, maar ook met de apparatuur van onze klanten wanneer zij overstappen op nieuwe hardware. Daarmee voorkomen we veel restafval.

Overigens rijden 4 van onze 5 directeuren hybride en zijn ook veel leaseauto’s van onze medewerkers hybride. De eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat die keuzes vooral worden gemaakt omdat schonere auto’s een lagere bijtelling kennen. Om dat nu tot MVO te rekenen is wellicht niet helemaal zuiver. Mensen kiezen deze auto’s toch vooral met hun portemonnee in het achterhoofd.”

Toekomstige medewerkers

Om ook in de toekomst goed opgeleide medewerkers aan te kunnen nemen, is NEMESYS Erkend Leerbedrijf. “Dat zien wij ook als MVO, want de jeugd heeft de toekomst. Ieder jaar hebben we tussen de 6 en de 10 snuffelstagiaires. Ook komen stagiaires voor 3 maanden tot een half jaar bij ons meewerken of afstuderen. Daarnaast komt er 2 keer per jaar een groep middelbare scholieren op bedrijfsbezoek. Ik vind het belangrijk om hen zelf te woord te staan en ervoor te zorgen dat ze zich welkom voelen. Vaak melden zich dan het jaar erop meerdere van deze leerlingen voor een stage voor hun vervolgopleiding. Dat is heel leuk.”

Diverse initiatieven

MVO is dus ingebed in de haarvaten van NEMESYS. “Als het met ons goed gaat, mag het met een ander ook goed gaan, dat is een beetje de achterliggende gedachte. Een bedrijfsbreed beleid of een vooraf gedefinieerd budget hebben we niet. Ieder directielid heeft een eigen ‘potje’ dat hij kan inzetten voor bijvoorbeeld sponsoring. Maar ook los daarvan steunen we vaak initiatieven. Zeker ook omdat veel van onze partners en klanten ondernemers zijn, net zoals ikzelf. Dan is het gemakkelijker om iets voor het goede doel te doen.

Zo heb ik bijvoorbeeld een netwerk opgericht met zo’n 65 leden, waarmee we ieder jaar een goed doel steunen. Ook heb ik vorig jaar een event opgezet voor de Daniël den Hoed Kliniek, ‘Ik fiets tegen kanker’, waarbij € 20.000 is opgehaald. Het geeft een kick om zoiets te kunnen doen. Als persoon én als directeur van NEMESYS zet ik me daar graag voor in.”