Merendeel bedrijfsleven nog niet klaar voor de GDPR

Opvallend veel Nederlandse bedrijven zijn nog niet voldoende voorbereid op de komst van de data- en privacywetgeving GDPR. Dat blijkt uit onderzoek van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Ruim 2/3 van de bedrijven geeft aan achter te lopen. Toch zullen organisaties zo snel mogelijk de juiste maatregelen moeten treffen; de wet heeft tenslotte een grote impact op het bedrijfsleven. 

Diverse oorzaken van achterstand 

Van alle ondervraagde organisaties ligt slechts 36% op schema met de voorbereidingen. Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan binnenkort met de voorbereidingen te beginnen. De rest van de organisaties heeft nog helemaal niets gedaan om zich voor te bereiden. Veelgehoorde oorzaken van de achterstand zijn een gebrek aan capaciteit (33%), tijd (25%) en kennis (10%).

De mate van voorbereiding is natuurlijk deels afhankelijk van de vormen van dataverwerking binnen een bedrijf. Toch is het opvallend dat veel bedrijven hiermee achterlopen. De nieuwe wetgeving is dusdanig complex en uitgebreid dat het toch veel tijd kost om processen GDPR-proof te maken. 

Bedrijfsleven erkent belang GDPR 

Eveneens opvallend is dat de meeste bedrijven, ondanks de achterstand, wel degelijk het nut van de nieuwe wetgeving inzien. Ruim de helft van de organisaties vindt bijvoorbeeld dat het belang voor consumenten zwaarder weegt dan de kosten voor de voorbereiding.

Een onderzoek van big data-specialist SAS onthult nog meer verwachte zakelijke voordelen. Zo verwacht 71% dat zij, deels verplicht, stappen kunnen maken om hun verwerkingsprocessen te verbeteren. Zij hebben hiermee beter zicht op hun eigen dataopslag, waardoor de eigen bedrijfsvoering direct efficiënter wordt. 30% van de organisaties denkt dat het bedrijfsimago wordt verbeterd wanneer zij volledig voldoen aan de nieuwe wettelijke richtlijnen. 

Uitbesteden IT de juiste keuze 

Organisaties die niet op tijd denken klaar te zijn voor de wet zullen toch hun maatregelen moeten treffen. In dat geval biedt het uitbesteden van IT uitkomst. Organisaties zouden hierbij moeten beginnen met het tegen het licht houden van het eigen beleid. Door samen te werken met een gespecialiseerde partner kunnen de benodigde stappen snel in kaart worden gebracht. Zo kunnen maatregelen stap voor stap worden ingevoerd.

Het uitbesteden van databeveiliging zorgt ervoor dat organisaties profiteren van beveiliging die vaak een stuk robuuster is dan zij zelf kunnen inregelen. Op die manier wordt de kans op datalekken geminimaliseerd.