Zo richt je als beheerder je IT optimaal in

IT speelt een steeds grotere rol in zakelijke processen. Digitalisering laat bedrijven mobieler en efficiënter werken, maar maakt ons ook steeds afhankelijker van data. Het is dan ook essentieel dat de IT-omgeving mee kan blijven bewegen met de ontwikkelingen in de markt.

Het is een voorwaarde om ook straks in te kunnen blijven spelen op de klantvraag. Aan de basis van toekomstbestendige IT liggen 3 basisprincipes

  • Houd IT beheersbaar 
  • Denk vanuit de gebruiker 
  • Zorg voor passende securitymaatregelen 

 

Houd IT beheersbaar 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van IT is beheersbaarheid erg belangrijk. Daarmee wordt bedoeld dat het beheren van alle verschillende onderdelen ‒ apps, connectiviteit, beveiliging ‒ makkelijk te beheren moeten zijn. Richt je IT-omgeving dus zo in dat je altijd weet welke onderdelen waar draaien. Borg dit eventueel in een handboek. Daardoor behoud je het overzicht en wordt beheer vereenvoudigd.

Je voorkomt hiermee dat je IT-omgeving verandert in een wanorde van verschillende oplossingen. Om het jezelf nog makkelijk te maken is uitbesteden van het beheer natuurlijk altijd een slimme oplossing. 

Denk vanuit de gebruiker 

Veel medewerkers verwachten dat zakelijke IT net zo gebruiksvriendelijk is als de technologie die zij privé gebruiken. Om productiviteit en dataveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat je hier veel aandacht aan besteedt. Biedt IT-oplossingen waarmee medewerkers hun werk sneller en eenvoudiger kunnen doen, zonder allerlei onnodige workarounds.

Het is verstandig je medewerkers in het proces te betrekken. Zo kun je de keuze voor IT toespitsen op hun wensen en eisen, en versnel je de adoptie. Aanvullende trainingen maken medewerkers sneller bekend met de voordelen voor hun werk en laten hen sneller wennen aan de nieuwe oplossing. 

Zorg voor passende securitymaatregelen

De toenemende rol van data maakt sterke security bijzonder belangrijk. Incidenten zoals malware en hacks kunnen leiden tot datalekken en downtime, met alle gevolgen van dien. Pas daarom passende beveiligingstoepassingen toe binnen je gehele IT-omgeving. Er zijn veel verschillende oplossingen beschikbaar waarmee je je vaste en mobiele IT op hard- en softwareniveau beveiligt.

Organisaties die veel mobiel werken kunnen niet meer zonder mobile device management-oplossingen. Ook privacyscreens, screenprotectors en beschermende covers houden IT veilig en functioneel. Deze bieden sterke beveiliging tegen valpartijen en stootjes. Door hier ruime aandacht aan te besteden zorg je ervoor dat je medewerkers productief blijven.