Mobile Device Management houdt zakelijke data binnenboord

Veel medewerkers gaan zeer onvoorzichtig om met zakelijke data. Zij gebruiken bijvoorbeeld hun wachtwoorden op een onverantwoordelijke manier. Ook laten ze andere personen gebruikmaken van hun zakelijke device. Dat blijkt uit het Internet Eigenwijs 2017-rapport. Die houding levert grote problemen op voor de dataveiligheid. Bedrijven kunnen deze problemen echter vrij eenvoudig voorkomen.

Wachtwoorden vaak gedeeld 

Het overgrote deel van de zakelijke devices (92%) is beveiligd met een wachtwoord. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd even effectief te zijn. Zo geeft 28% van de medewerkers aan dat dit wachtwoord bekend is bij ten minste één ander persoon. 8% laat weten dat zelfs meerdere personen dit wachtwoord weten. Deze personen hebben in 40% van de gevallen toegang tot zakelijke data.

Uit het onderzoek kwam nog een andere opvallende conclusie naar voren. Zo geeft 75% aan het erger te vinden als hun harde schijf met privéfoto’s wordt gestolen dan hun zakelijke device.

Privégebruik vergroot risico’s 

Eén van de voornaamste redenen voor het delen van wachtwoorden is dat medewerkers hun zakelijke device ook door gezinsleden laten gebruiken. Zij nemen het device vaak mee naar huis en gebruiken het ook privé. Hierdoor komt de veiligheid van zakelijke data in het geding. Ongeoorloofden kunnen deze inzien, en de data kunnen op straat komen te liggen.

Een manier om dit tegen te gaan, zo stelt het rapport, is het instellen van gastaccounts. Hiermee zijn zakelijke data al direct sterk beveiligd. Ook het bewust maken van medewerkers over mogelijk risicovol handelen is een goede manier om dataveiligheid te verbeteren. 

Mobile Device Management de juiste keuze 

Naast deze maatregelen is er nog een sterke manier om data te beveiligen. Mobile Device Management-platformen bieden een zeer sterke mate van professionele beveiliging. Zo is het mogelijk om een gescheiden werkomgeving te creëren waarin zakelijke apps en data kunnen worden geplaatst. Deze kunnen zo niet door derden worden ingezien.

Bovendien kunnen apps die mogelijk een gevaar vormen voor de dataveiligheid worden geblockt. Daarnaast is het mogelijk om devices die vermist of gestolen worden van een afstand worden geblokkeerd en gewist. Hierdoor zijn gebruikers ervan verzekerd dat gevoelige data niet in verkeerde handen terechtkomen.