Verbeter interne communicatie met Instant Messaging

Binnen bedrijven zijn er vaak vele vormen van communicatie en iedere medewerker heeft zijn eigen voorkeur. De één pakt eerder de telefoon om te bellen en de ander typt liever een mailtje. Instant Messaging – beter bekend als ‘chatten’ – heeft de sms-functie overgenomen. Toch blijkt dat veel medewerkers nog geen gebruikmaken van deze efficiënte manier van communiceren.

Bedrijven maken nog weinig gebruik van chat

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de medewerkers nog geen gebruikmaakt van chatapplicaties. Toch kent het gebruiken van chat op de werkvloer vele voordelen. Voor iets kleins hoeft bijvoorbeeld niet meer de weg naar het bureau afgelegd te worden. Ook zorgt chatten vaak voor een persoonlijker gesprek en een sneller antwoord. Chatapplicaties maken het mogelijk om ongeacht het device – smartphone, tablet, pc – met elkaar te communiceren.

Chatten past bij huidige generatie

He gebruik van chat past volledig bij de huidige manier van werken. Mensen werken vaker vanuit verschillende locaties met elkaar samen. Even iets afstemmen is met chat sneller en directer dan via telefoon of e-mail. De nieuwe generatie medewerkers – Generatie Y – is gewend om digitaal te werken en via chat met elkaar te communiceren. Zij bellen steeds minder. Door als werkgever te voorzien in een chatapplicatie zullen zij communiceren zoals zij gewend zijn.

Houd zakelijk en privé gescheiden met een zakelijk chatplatform

Dat zo veel medewerkers nog geen gebruikmaken van chatapplicaties kan een bewuste keuze van het bedrijf zijn. WhatsApp is bijvoorbeeld de meest gebruikte zakelijke chatapplicatie, maar wordt ook vaak privé ingezet. Hierdoor wordt het voor bedrijven/medewerkers lastig om zakelijk en privé gescheiden te houden. Een goede optie zou daarom zijn om andere chatapplicaties te overwegen. Een goed voorbeeld hiervan is Skype for Business. Op die manier houden medewerkers chat voor werk en privé gescheiden.