IoT laat organisaties efficiënter werken

Het Internet of Things (IoT) zal de manier waarop organisaties werken aanzienlijk veranderen. Het IoT zorgt voor nieuwe data die organisaties in staat stellen nieuwe producten, diensten en interne processen te ontwikkelen. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek van Economist Intelligence Unit. Het IoT wordt dan ook gezien als een van de belangrijkste aanjagers van innovatie.

Invloed van IoT groeiende 

Steeds meer managers zijn van mening dat het IoT een steeds grotere invloed op hun onderneming heeft. 20% van de ondervraagden geeft aan dat het IoT momenteel al een grote rol speelt in hun markt. Nog eens 30% verwacht dat het IoT in de nabije toekomst een significante groei in hun sector zal laten zien.

De data die voortkomen uit het IoT zorgen voor de nodige nieuwe inzichten. 22% van de organisaties geeft aan nieuwe omzetmogelijkheden te hebben ontdekt uit bestaande producten en diensten. Een vijfde van de ondervraagden laat weten dat het IoT heeft gezorgd voor nieuwe businessmodellen. Ook meldt 16% van de ondervraagden dat zij dankzij het IoT nieuwe markten hebben kunnen aanboren.

Security en privacy belangrijke vraagstukken 

De ontwikkelingen op het gebied van IoT worden voor steeds meer organisaties interessant. Toch zijn er onder organisaties nog veel vragen. 26% van de ondervraagden zet vraagtekens bij security en privacy. Het verzamelen en delen van zakelijke informatie met bijvoorbeeld fabrikanten is een gevoelig punt.

Ook wordt het IoT steeds vaker door hackers ingezet voor cyberaanvallen. Dit kan leiden tot diefstal van zakelijke gegevens. De Europese Commissie buigt zich over wet- en regelgeving voor het toetsen van de veiligheid van IoT-netwerken. Ook zijn er veiligheidsstandaarden in ontwikkeling die als keurmerk kunnen worden ingezet. 

De zakelijke voordelen van het IoT 

Het IoT laat devices met elkaar in verbinding staan. Deze kunnen zelf onderling gegevens uitwisselen, waarmee automatisering kan worden toegepast. Een praktisch voorbeeld is het versturen van telemetriegegevens van bedrijfswagens naar onderhoudspartijen. Op die manier kunnen onderhoudsbeurten worden gepland op het moment dat daar behoefte aan is. Organisaties kunnen zo hun processen efficiënter inrichten. Dit kan weer leiden tot kostenbesparingen.