Mobiel werken: de belangrijkste do’s en don’ts

Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven heeft mobiel werken inmiddels omarmd. Uit onderzoek van Samsung blijkt dat 74% van de organisaties mobiel werken ondersteunt. Een succesvolle inzet van mobiel werken gaat echter niet vanzelf. Zowel organisatie als medewerkers moeten rekening houden met een aantal belangrijke voorwaarden. Een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts voor een geslaagde overstap naar mobiel werken.

Do’s voor de organisatie

Toon vertrouwen: mobiel werken vermindert ‒ letterlijk ‒ het toezicht op medewerkers. Vertrouw erop dat medewerkers ook buiten de kantoormuren werken aan concreet resultaat.

Faciliteer technologie: de juiste IT is een belangrijk onderdeel van succesvol werken. Organisaties doen er goed aan hun medewerkers hiervan te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan mobiele devices, veilige verbindingen, cloudtoepassingen en connectiviteit met het bedrijfsnetwerk.

Behoud het contact: medewerkers die thuis werken ervaren niet het directe contact met collega’s. Dat kan negatieve invloed hebben op de verbondenheid met de organisatie. Door actief contact met hen te onderhouden kan dit worden voorkomen.

Don’ts voor de organisatie

Slechte voorbereiding: mobiel werken vergt de nodige voorbereidingen. Denk aan een concreet beleidsplan, draagvlak onder medewerkers, het faciliteren van IT, maar ook het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden.

Let op werkontwijkend gedrag: door deadlines te stellen en vaste contactmomenten aan te houden waarborg je de productiviteit van de medewerker.

Do’s voor de medewerker

Een goede werkplek: comfortabel kunnen werken is belangrijk. Denk aan een rustige ruimte, een goede stoel en een schoon en ruim bureau.

Betrek je gezin: ook thuis moet je rustig kunnen werken. Geef dit aan bij je gezin, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Zorg voor sociale contacten: alleen werken kan soms eenzaam zijn. Zorg daarom voor regelmatig contact met collega’s.

Don’ts voor de medewerker

Maak geen misbruik van de situatie: zorg ervoor dat je gemiddeld hetzelfde aantal uren werkt als op kantoor. Thuiswerken is immers geen vrijbrief om veel vrij te nemen.