Zorgsector verbetert dienstverlening dankzij IoT

60% van de zorgorganisaties maakt momenteel al actief gebruik van de mogelijkheden die het Internet of Things (IoT) biedt. De sector speelt hiermee een voortrekkersrol in de adoptie van deze technologie. Zorgorganisaties weten het IoT op brede wijze in te zetten. Zij zijn hierdoor in staat de dienstverlening naar de patiënt flink te verbeteren.

IoT als aanjager van innovatie 

Van de organisaties die het IoT al actief gebruiken geeft 80% aan dat het hen helpt bedrijfsprocessen efficiënter in te richten. Zo biedt de technologie snellere toegang tot patiëntgegevens en de mogelijkheid om realtime diagnoses te stellen.

76% van de ondervraagden geeft bovendien aan dat het IoT betere samenwerking tussen medische professionals mogelijk maakt. Als laatste laat 73% van de respondenten weten dat het IoT hen helpt kosten te besparen. Een zeer welkom voordeel in tijden van krappe budgetten.

Toepassing in de praktijk 

Binnen de zorg staat het IoT vrijwel volledig in het teken van patiëntenzorg. Uit het rapport komen de drie belangrijkste IoT-toepassingen naar voren. 

  1. 73% van de organisaties die het IoT inzetten doet dit voor het monitoren van patiënten. Ook wordt er gebruikgemaakt van apps om storingen aan medische apparatuur tijdig te herkennen. 42% van de medewerkers binnen de zorg beschouwen deze toepassingen als de meest belangrijke.
  2. 50% van de organisaties maakt gebruik van het IoT voor aansturing of monitoring op afstand.
  3. 47% gebruikt tracking-technologie om specifieke apparatuur binnen de zorgomgeving te kunnen lokaliseren.

Sterke databeveiliging essentieel 

Het IoT is vrijwel volledig gebaseerd op de analyse van data. Organisaties kunnen deze data inzetten voor het verbeteren van processen. 60% van de ondervraagden geeft aan dit nu al te doen. Maar waar data is ontstaan dreigingen. Denk aan malware, hacks en andere vormen van datalekken.

Een goede beveiliging van het IoT is dan ook bijzonder belangrijk. Er zijn momenteel echter nog niet veel IoT-specifieke beveiligingstoepassingen. Organisaties doen er dan ook goed aan medewerkers bewust te maken van mogelijke risico’s. Ook is het verstandig om zoveel mogelijk gebruik te maken van veilige verbindingen en de cloud voor de verwerking van data. Op die manier blijft veiligheid van gevoelige gegevens gewaarborgd.