Conform de opgestelde gunningscriteria is Nemesys, met de aangeboden Mitel telefonie oplossing, als winnaar van deze aanbesteding uit de bus gekomen.

Nemesys is op basis van een openbare aanbesteding, uitgeschreven door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR), geselecteerd als leverancier voor een nieuw telefoniesysteem voor de VRR.

Gezien de functie van de VRR is het belangrijk dat de organisatie en haar medewerkers goed bereikbaar zijn. De telefonie voorziening dient bij te dragen aan een hoge mate van bereikbaarheid. De vaste telefoons en de bijbehorende telefooncentrales van de VRR waren echter zowel economisch als technisch afgeschreven en niet langer in staat om toekomstige ontwikkelingen te integreren. Daarom heeft de VRR een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de vervanging van de vaste telefonie voorzieningen.

Conform de opgestelde gunningscriteria is Nemesys, met de aangeboden Mitel telefonie oplossing, als winnaar van deze aanbesteding uit de bus gekomen.

DOELSTELLINGEN

De geformuleerde doelstellingen die in dit project gerealiseerd worden zijn onder andere:

  • Het bieden van continuïteit.
  • Integratie van vaste en mobiele telefonie.
  • Centralisatie van de telefonievoorziening door gebruik te maken van het beschikbare WAN.
  • Gebruiksvriendelijkheid realiseren voor gebruikers en beheerders.
  • Kosten verlagen en flexibiliteit toevoegen door gebruik te maken van Voice over IP infrastructuur.
  • Aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen van de VRR m.b.t. IT-werkplekken.
  • Samenwerkmiddelen beschikbaar maken, door o.a. een integratie met Microsoft Skype.
     

OVER VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM RIJNMOND (VRR)

De overheid vormt zogenoemde veiligheidsregio’s, waarin hulpdiensten intensief samenwerken en professionele hulp en bescherming bieden tegen mogelijke risico’s en bedreigingen. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s waarvan de VRR er één is. De VRR wordt gevormd door de Regionale Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de Regionale Ambulancevoorziening en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de gemeenten in de regio, de Politie, het Havenbedrijf Rotterdam, de DCMR Milieudienst en het Openbaar Ministerie.