BIJ DE LOODGIETER THUIS LEKT DE KRAAN, BIJ ONS NIET MEER!

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 ruim 28.000 klachten ontvangen. De meeste klachten (29%) gingen over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 ruim 28.000 klachten ontvangen. De meeste klachten (29%) gingen over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of niet volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als ze persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Verder ging 15% van de klachten over ongevraagde reclame en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl ze dit niet weten of willen. Toch kan het delen van persoonsgegevens ook voordelen opleveren. De voor- en nadelen zullen in verschillende situaties beoordeeld moeten worden door de klant zelf.

Ook binnen de Nemesys Groep is het omgaan met gevoelige informatie en verwerken van persoonsgegevens dagelijks werk. Nemesys Cybersecurity zorgt ervoor dat alle medewerkers binnen de groep actief een awareness programma volgen dat bestaat uit o.a. e-learning, klassikale sessies en phishingsimulaties. Uiteraard maken we ook gebruik van endpoint security software, encryptie en mobile device management op onze apparatuur om de informatiebeveiliging op een hoog niveau te houden. Dit sluit perfect aan op de ISO27001 certificering en het vernieuwde ICT beleidsplan binnen de Nemesys Groep.

VOORBEELD: ENERGIEMARKT

In de energiebranche zien we bijvoorbeeld dat de gezamenlijke netbeheerders voor elektriciteit en gas zijn gestopt met het centraal beschikbaar stellen van klantgegevens, op basis waarvan energieleveranciers hun ‘aanbod op maat’ voor elektriciteits- en gascontracten baseren. Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens (gemiddeld jaarverbruik, technische kenmerken van de aansluiting, opzegtermijn en einddatum huidig contract) ophalen. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden.

Leveranciers zullen voor dat aanbod op maat de benodigde klantgegevens weer gaan opvragen bij de klant zelf. Dat brengt een grotere verantwoordelijkheid voor de klant met zich mee om de juiste gegevens met leveranciers te delen. Dit geldt met name waar het naadloos op elkaar laten aansluiten van opeenvolgende contracten betreft, omdat het ongewild voortijdig verbreken van een lopend contract kan leiden tot een opzegvergoeding.

NIETS DOEN IS GEEN OPTIE

Dus mocht je bijvoorbeeld energie en/of duurzaamheidsvraagstukken hebben, dan kun je er vanuit gaan dat er bij Nemesys Energie zorgvuldig omgegaan wordt met je persoonlijke gegevens. Het veilig verwerken van persoonsgegevens is onderdeel geworden van het dagelijkse proces binnen onze organisaties. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze relaties zorgvuldig in onze systemen die vervolgens weer beveiligd zijn op verschillende niveaus. Denk hierbij aan rechten, wachtwoorden, 2 factor authenticatie, etc.

Door ervaring en kennis te delen, want ook wij hebben hier dagelijks mee te maken, kunnen wij onze relaties en businesspartners nog beter adviseren hoe om te gaan met gevoelige informatie en het verwerken van persoonsgegevens.