Doe de Cyberveiligheid Check

Op basis van het Digital Trust Center Rapport: 

In het hedendaagse digitale tijdperk is het voor bedrijven essentieel om hun

cybersecurity op peil te houden. Het Digital Trust Center heeft een security baseline ontwikkeld,

die bedoeld is als leidraad voor een solide cybersecurity-aanpak. Aan de hand van deze baseline

zijn specifieke stellingen geformuleerd die worden weergegeven met ‘vinkjes’ in het rapport.

Deze vinkjes vertegenwoordigen kritieke cybersecurity-onderwerpen. Per onderwerp hebben wij

concreet aangegeven wat wij noodzakelijk achten om te voldoen aan het actiepunt van het DTC.

Daarnaast hebben we extra aanbevelingen, waarmee u een stap verder gaat en daarmee uw

organisatie direct meer weerbaar maakt.