Naar een optimale informatiebeveiliging, begin met de basis

We lezen en horen veel over CEO-fraude, spoofing, ransomware-aanvallen en hacks. Elke ondernemer is zich bewust van het belang van cybersecurity en informatiebeveiliging, maar vaak is de grote vraag waar en hoe te beginnen? 

Het antwoord is even eenvoudig als ‘complex’. Begin altijd met een goede, solide en overzichtelijke basis. Dat is de eenvoudige kant van het antwoord. Het complexere stuk is hoe je dit aanpakt. 

Beleid

Informatiebeveiliging gaat om maatregelen op het gebied van techniek en gedrag van medewerkers. Maar welke maatregelen zijn passend? In een nulmeting gericht op beleid kijken we naar risico’s, dreigingen, actoren en al getroffen maatregelen. Op basis van de gewenste situatie komen we tot een set benodigde maatregelen: een duidelijk actieplan voor wat er moet gebeuren.

Techniek

Wat heb je als organisatie in huis aan hard- en software en hoe kwetsbaar zijn die? Is alles goed ingericht en geconfigureerd? In een nulmeting die is gericht op de techniek – of een volledige penetratietest als er zwaarder geschut nodig is - brengen we eerst alle ‘assets’ in kaart en bekijken we hoe kwetsbaar deze zijn. We controleren de infrastructuur en sturen een ethisch hacker langs die op locatie allerlei testen uitvoert. Waardevolle input voor een gericht plan om kwetsbaarheden te mitigeren en risico’s te verminderen.

Gedrag 

Hoe belangrijk het bepalen van beleid en het goed inrichten van de techniek ook zijn, vaak is de mens de zwakste schakel als het gaat om cybersecurity en informatiebeveiliging. Om te beginnen willen we weten wat het kennisniveau en bewustzijn van medewerkers is. Hiervoor voeren we een nulmeting uit op de awareness; dit is vaak een combinatie van een vragenlijst en een phishing-campagne. De uitkomsten geven inzicht waar de zwakke plekken zitten en helpen om een gedegen awareness-plan op te zetten.

Dit zijn de essentiële eerste stappen die elke organisatie eigenlijk zou moeten zetten om te komen tot inzicht en vandaaruit een goed werkende digitale beveiliging. Natuurlijk helpen wij u hier graag bij! Wij kunnen de experts van ThreadStone aanhaken die u kunnen adviseren en bieden u oplossingen die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.

Neem de eerste laagdrempelige stap, gericht op de techniek: ThreadScan en ThreadScan intern!

Wilt u zo snel mogelijk inzicht krijgen in zowel uw online als interne kwetsbaarheden? Met ThreadScan kunt u volledig geautomatiseerde, periodieke scans uitvoeren en gerichte maatregelen nemen om de kwetsbaarheden van uw online systemen aan te pakken. Als u ook meer inzicht wilt krijgen in de kwetsbaarheden binnen uw interne systemen, dan is ThreadScan intern de perfecte oplossing. Deze twee diensten kunnen inzicht geven in alle bekende kwetsbaarheden en is daarom essentieel voor iedere organisatie die haar cybersecurity wil versterken.