Nemesys Energie (Hosted Energie B.V.) is officieel deelnemer CIRE

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen van (intermediaire) verkoop van energiecontracten.

Verkoop energiecontracten

De verkoop van energiecontracten aan particulieren en ondernemers staat al enige tijd in een negatieve publiciteit. Het gaat hierbij voornamelijk om de wijze waarop adviseurs, callcenters en overige intermediairs zich profileren richting de consumenten en ondernemingen. Dit heeft al diverse malen aandacht gekregen in consumentenprogramma’s en in overige media. Ook de ACM heeft onderzoek gedaan naar de praktijken en kwam tot de conclusie dat niet altijd op een eerlijke manier overeenkomsten werden gesloten.

Het vertrouwen in de markt is dalende en inmiddels zijn er al maatregelen genomen door de overheid en leveranciers om het vertrouwen weer terug te winnen. Hierbij kan je denken aan de voorgenomen aanpassing van de Code Telemarketing door partijen maar ook aan voorgenomen wetswijzigingen op het gebied van telemarketing.

Om het vertrouwen weer terug te brengen en om een verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de branche te realiseren, is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE) vanuit de branche opgericht. Deze Stichting zal middels registratie van intermediairs een eerste aanzet geven tot deze verdere professionalisering van de branche waarbij  integriteit en transparantie hoog in het vaandel staan.

Het Centraal Intermediair Register Energiemarkt (CIRE) kent als doel het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van intermediaire verkoop van energiecontracten. Aan de registratie is een onderzoek verbonden. Er zal onderzoek worden gedaan onder meer naar de directeur/eigenaar, het gebruik van de correcte handelsnamen, inschrijvingen in de Kamer van Koophandel, websites, vindbaarheid en bereikbaarheid. Ook de reputatie op het internet zal worden onderzocht. Daarnaast monitort CIRE op dagelijkse basis de volledigheid en actualiteit van de gegevens van het geregistreerde intermediair.