Cybersecurity: essentiële bewustwording voor medewerkers

Oktober is European Cyber Security-maand, een tijd waarin we extra aandacht besteden aan de digitale weerbaarheid. 

Als ondernemer is het cruciaal om te begrijpen dat cybersecurity niet alleen draait om technische maatregelen, maar vooral om bewustzijn bij de medewerkers. Helaas blijken mensen vaak de zwakste schakel in de beveiligingsketen te zijn.

Marsha
van Holten

Menselijke fouten, zoals het openen van phishing-e-mails, zwakke wachtwoorden gebruiken, vertrouwelijke informatie delen of op onbekende links klikken, kunnen leiden tot ernstige beveiligingsproblemen. Cybercriminelen richten zich daarom vaak op het manipuleren van mensen om toegang te krijgen tot systemen of gevoelige informatie. Daarom is het essentieel om zowel aandacht te besteden aan technische maatregelen als aan kennis en bewustzijn.

Een effectieve aanpak begint met het meten van het bewustzijn van je medewerkers. Dit begint met een nulmeting, die een vragenlijst en een phishing-campagne omvat. Hiermee krijgt u inzicht in de kennis, houding en gedrag van je medewerkers. Op basis daarvan kan je een gericht actieplan opstellen. Dit plan kan verschillende activiteiten omvatten:

Phishing & Voice Phishing Tests: Simuleer echte phishing-aanvallen om te zien hoe je medewerkers reageren op verdachte e-mails of telefoontjes. Dit biedt waardevolle inzichten en geeft de gelegenheid voor gerichte training en voorlichting.

E-learning Modules: Laat je medewerkers via interactieve e-learning modules leren over de belangrijkste cybersecurityrisico's en hoe ze zich ertegen kunnen beschermen. Deze modules zijn informatief en boeiend om het leren leuk te maken.

Cyber Escaperoom: Gebruik deze innovatieve en interactieve manier om cybersecurityvaardigheden te testen en te verbeteren. Teams werken samen om uitdagende digitale puzzels op te lossen en leren spelenderwijs meer over veilig online gedrag.

Mystery Guest Bezoeken: Laat experts je kantoor undercover bezoeken om de fysieke veiligheidsprocedures te testen. Hiermee ontdekt u potentiële zwakke plekken en kan je de beveiliging verbeteren.

Management Game: Voor het hoger management is er een speciale game ontwikkeld waarin strategische beslissingen met betrekking tot cybersecurity centraal staan. Dit zorgt voor betrokkenheid op alle niveaus en benadrukt het belang van een geïntegreerde aanpak.

Het opbouwen van kennis met deze activiteiten is de eerste stap, maar gedragsverandering is het uiteindelijke doel. Bewustzijn moet worden geïntegreerd in je organisatiebeleid. Eerst bewust worden en vervolgens bewust blijven is van cruciaal belang om de digitale weerbaarheid van je bedrijf te versterken en cyberdreigingen effectief te bestrijden. Voorkomen is immers beter dan genezen, zeker in een tijd waarin cybercriminaliteit steeds geavanceerder wordt.