Pentest applicatie

Werken in de cloud heeft, met name in de afgelopen periode, een enorme vlucht genomen. Het gebruik van applicaties die via het web toegankelijk zijn is daar een groot onderdeel van. Dit is niet alleen makkelijk voor jouw organisatie maar óók voor potentiële hackers. Ze hoeven in veel gevallen niet meer in te breken in een lokaal netwerk om toegang te krijgen tot kritieke data. Om te zorgen dat de flexibiliteit van jouw organisatie niet ten koste gaat van de veiligheid van de opgeslagen data is het belangrijk om de applicaties die deze data toegankelijk maken goed te testen.

Inzicht in jouw kwetsbaarheden

Door het uitvoeren van een penetratietest op de web applicatie(s) van jouw organisatie krijg je inzicht in de wijze waarop hackers naar de applicatie kijken. Daar waar kwetsbaarheden gevonden worden, geven we advies over de wijze waarop deze te verhelpen zijn. Onze test wordt uitgevoerd conform internationale (OWASP) en nationale (NCSC) richtlijnen door uitsluitend gecertificeerde consultants. Je vermindert hiermee drastisch de kans dat hackers met jullie data aan de haal gaan.

Jouw webapplicaties nog beter beveiligen?

Laat dan, naast de penetratietest, ook een code review uitvoeren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kwetsbaarheden die zich aan de gebruikerskant voordoen, maar ook naar potentiële kwetsbaarheden die zich onder de oppervlakte bevinden. Een combinatie van een penetratietest en een code review levert een compleet beeld op van de beveiligingsstatus van een webapplicatie. Ook is het mogelijk de volwassenheid van de beveiliging van de applicatie in kaart te brengen. Door de staat van de beveiliging in een raamwerk te toetsen wordt jouw organisatie in staat gesteld de beveiliging stelselmatig te verbeteren. Ideaal voor organisaties die hun beveiliging (willen) laten certificeren.